privacyverklaring 2018

Gedeo Plastics Trading V.O.F. Gedeo Plastics Trading V.O.F.,
gevestigd aan Ferdinand Bolstraat 6 4907 ME  Oosterhout,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.gedeoplastics.nl

Gedeo Plastics Trading V.O.F.
Hielbijl 21
4906 LH OOSTERHOUT
Nederland
+31 162 432224

 

 

Michael Deelstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Gedeo Plastics Trading V.O.F.
Hij/zij is te bereiken via info@gedeoplastics.nl

 


Persoonsgegevens die wij verwerken
.

Gedeo Plastics Trading V.O.F. verwerkt geen persoonsgegevens, omdat op onze site geen persoonsgegevens
achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken
te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gedeoplastics.nl ,
dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Gedeo Plastics Trading V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Gedeo Plastics Trading V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gedeo Plastics
Trading V.O.F.) tussen zit.


Gedeo Plastics Trading V.O.F. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Novosite website beveiliging en Eset security.

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Gedeo Plastics Trading V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie)
persoonsgegevens > 3 maanden > e-mail adres om te kunnen contacteren bij verkoopproces
Personalia       > 3 maanden > contactgegevens om te kunnen contacteren bij verkoopproces                        
Adres            > 3 maanden > contactgegevens om te kunnen contacteren bij verkoopproces


Gedeo Plastics Trading V.O.F. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Gedeo Plastics Trading V.O.F. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gedeo Plastics
Trading V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar info@gedeoplastics.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gedeo Plastics Trading V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gedeo Plastics Trading V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gedeoplastics.nl .

Gedeo Plastics Trading V.O.F. heeft
de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:


- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.